Prawo jazdy - kat. A1

(Prawo jazdy na kat. A1 upoważnia do prowadzenia motocykla o pojemności do 125 cm3 wg now1ej ustawy będzie zawierać się również w niej kategoria AM)

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A1 jest ukończenie wymaganego wieku: 15 lat i 9 miesięcy oraz uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, a także posiadanie zgody rodzica lub opiekuna Zgoda Rodziców na kurs Prawo jazdy

Kurs rozpoczyna się po uzyskaniu profilu PKK

 

Kurs wygląda tak samo jak w kategorii A czyli Kurs podstawowy to 30 godzin teorii oraz 20 godzin jazd

 

WIĘCEJ INFO w zakładce Kategoria A

 

 

 

zapisy na kurs

 


Jeździmy pojazdami egzaminacyjnymi jest to motor Honda CBF 125 motocykl zakupiony w 2011r. (tak jak WORD). 

Szkolenie zawiera również szkolenie po mieście wraz z pojazdem asekuracyjnym, my nie jeździmy jak „niektórzy” na motocyklu z kursantem, to niebezpieczne dla kursanta!

Stosujemy zasadę jak na egzaminie 1 motocyklista + 1 samochód asekuracyjny z instruktorem
„połączeni” zestawem radiotelefonów ze słuchawkami! …

Należy pamiętać, że samochód asekuracyjny chroni motocyklistę podczas szkolenia po mieście. W sytuacji upadku zabezpiecza miejsce zdarzenia-blokuje ruch innych pojazdów. W szkoleniu imituje również warunki i realia zdawania egzaminu państwowego.

Nasza Szkoła Nauki Jazdy oferuje Państwu przejazd trasami egzaminacyjnymi i jazdy po
mieście dla każdego uczestnika naszych kursów kat A i A1, abyście Państwo nie
obawiali się egzaminu państwowego.

Trasa egzaminacyjna na ulicy Odlewniczej w WORD w Warszawie nie jest wyznaczona, jest oznaczona dużym terenem, gdzie może w różny sposób przebiegać egzamin.

Długość trasy egzaminacyjnej nie jest stała, ale najczęściej to około 13 do 30 km, a czas przejazdu ok. 30 min.

Zapraszamy na kursu pełne i Kursy weekendowe
tylko w 2 dni weekendu - Organizujemy kursy ekspresowe - solidne i szybkie, zajęcia
teoretyczne organizowane jako kursy weekendowe - sobotnio-niedzielne (w dwa dni
weekendu przekazywane jest po ok 10 godziny zegarowych z materiału dydaktycznego)


Aby zapisać się na kurs prawa jazdy wystarczy, że zadzwonisz do nas i dowiesz
się kiedy jest rozpoczęcie kursu, lub zapiszesz się przez stronę internetową, a
następnie kilka razy przyjdziesz na zajęcia teoretyczne, …a na jazdy już
instruktor podjedzie do Ciebie. Dla tych osób, które nie mają możliwości w
momencie zapisu opłacenia pełnej kwoty za kurs proponujemy system ratalny.
Dokonać pierwszej wpłaty w wysokości ok. 700zł, można to uczynić na pierwszym
wykładzie – resztę w trakcie trwania kursu - Raty 0 %. Możesz także poprosić o
profesjonalny system ratalny rozłożony nawet na 24 miesięce.

Egzaminowanie na kandydatów na kierowców i kierowców w Warszawie jest przeprowadzane przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i zadanie to realizuje w dwóch miejscach
egzaminowania:

ul.Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
tel. 22 597-67-81

prowadzą egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy:

A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, D+E, C1+E, D1+E

Kurs prawa jazdy kat. A1 - cena

zapisy na kurs

CENNIK

KARTA MOTOROWEROWA - kat AM

 

Informacje ogólne
Osoba w wieku od 13 do 18 roku życia, może poruszać się po drogach publicznych motorowerem posiadając kartę motorowerową. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, poz 602 z późn. zm) - Art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektorów gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych obowiązek wydawania uczniom (po odpowiednim szkoleniu i sprawdzeniu wiadomości) kart motorowerowych i wyznaczeniu nauczyciela odpowiedzialnego za realizowanie treści wychowania komunikacyjnego.

Przebieg szkolenia
Wiek minimalny: ukończone 14 lat
Zajęcia prowadzimy na naszych skuterach, pod nadzorem instruktorów, na placu należącym do naszej firmy wyłączonym z ruchu drogowego. Każdy uczestnik szkolenia wyposażony jest w trakcie zajęć w kask ochronny z atestami bezpieczeństwa i kamizelkę odblaskową.

Charakterystyka absolwenta szkolenia
Po skończonym szkoleniu powinien być zapoznany z następującymi zagadnieniami:

 • Pozycja kierującego na pojeździe
 • Upewnienie się o możliwości jazdy
 • Płynne ruszanie z miejsca
 • Upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
 • Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami
 • Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu
 • Ruszanie w terenie z występującymi nierównościami

Informacja dla grup zorganizowanych

Grupy zorganizowane przez Dyrektorów bądź nauczycieli Gimnazjów mają zapewnione przez naszą firmę dwie godziny zajęć lekcyjnych z podstawowych zasad przepisów ruch drogowego. Instruktor wykładowca może przyjechać do Państwa szkoły i w godzinach wyznaczonych przez Państwa prowadzić zajęcia teoretyczne. Dodatkowo każdy z uczestników kursu otrzymuje książkę - Karta motorowerowa GRATIS. Zajęcia praktyczne obejmują 5 godzin zegarowych, warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych jest zaliczenie egzaminu teoretycznego z przepisów ruchu drogowego.

Koszt szkolenia: 900 zł

Uwaga!

Część teoretyczną kandydat powinien odbyć w ramach przedmiotu wychowanie komunikacyjne w szkole, do której uczęszcza.

Informacja dla klientów indywidualnych
Poniższe zestawienie pomoże Państwu sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę rozpoczęcia i odbycia szkolenia:

 • Prosimy pobrać i wypełnić formularz - POBIERZ
 • Uzyskać wpis - opinię nauczyciela wychowawcy
 • Uzyskać wpis - zgodę rodziców lub opiekunów
 • Zgłosić się do biura naszej firmy z legitymacją szkolną (przy zapisie niezbędna wizyta jednego z rodziców/opiekunów)
 • Wnieść opłatę za kurs
 • Zdać egzamin teoretyczny w obecności osoby uprawnionej naszej firmy
 • Odbyć zajęcia praktyczne
 • Odebrać wypełniony formularz potwierdzający nabyte umiejętności na kursie
 • Zgłosić się do dyrektora szkoły celem wypisania karty motorowerowej

Dla Państwa wygody arkusz zaliczeń prosimy pobrać ze stronyPOBIERZ , wypełniamy go, a następnie z wypełnionym arkuszem przez Dyrekcję i Nauczyciela gimnazjum zapraszamy do jednego z naszych biur. Po dokonaniu wpłaty 900 zł) i zaliczeniu egzaminu z teorii kandydat na kartę motorowerową może rozpocząć jazdy.

Część teoretyczną kandydat powinien odbyć w ramach przedmiotu wychowanie komunikacyjne w szkole, do której uczęszcza. Wiedzę tę należy rozszerzyć o materiał zawarty w książce, którą otrzyma kursant w cenie szkolenia.

 

Egzamin przeprowadzamy tylko na podstawie testów wcześniej udostępnionych. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje dokumenty na podstawie których, dyrektor macierzystej szkoły wystawia kartę motorowerową.

Kratę motorowerową wydaje dyrektor Szkoły.

ALFA CSK 2021