Kursy ADR

Masz uprawnienia kierowcy kat C lub C+E? Chciałbyś rozwijać się, zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić swoją pracę a w konsekwencji więcej zarabiać? Zrób kurs ADR w Szkole ALFA i ciesz się nowymi uprawnieniami i lepszymi zarobkami. Transport materiałów niebezpiecznych w Polsce to około 11 % udziału ogólnego w transporcie drogowym, zaliczamy tu transport paliw płynnych – benzyna i olej napędowy a także Gazy typu propan-butan, tlen, azot i inne. Bardzo często wynagrodzenie w transporcie specjalistycznym – m.in. ADR jest wyższe – już teraz zostań kierowcą cysterny.

Dla kogo przeznaczony jest Kurs ADR?

Kursy ADR są dla zarówno kierowców zawodowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia ADR, by mieć możliwość przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i osób, którym takie uprawnienia wygasły. Dla osób, które po raz pierwszy chcą zdobyć uprawnienia ADR.

Kurs ADR rozpoczynamy od szkolenia podstawowego. Dodatkowo dla osób zainteresowanych możemy zaproponować rozwinięcie go do części specjalistycznej. Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR mogą przedłużyć je w ostatnim roku poprzez kursy ADR doskonalące.

Osoby, które chciałyby zostać kierowcą ciężarówki lub cysterny zapraszamy na szkolenia ALFA nauka jazdy zdobędziesz też uprawnienia kierowcy ciężarówki – Kurs prawa jazdy kat. C, lub Kurs prawa jazdy kat. C+E. Aby zgodnie z prawem przewozić materiały niebezpieczne zgodnie z klasyfikacją ADR, powinniśmy posiadać zaświadczenie, stwierdzające, że przeszliśmy odpowiednie szkolenie i zdaliśmy egzamin państwowy z ADR.

Przy realizacji szkolenia Kursy ADR w Warszawie, egzamin państwowy realizowany jest w Sali Ośrodka Szkolenia Kierowców ALFA.

Jaki jest cel kursu ADR?

Kurs ADR ma na celu wszechstronne i specjalistyczne przygotowanie kierowców do pracy z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz za granicą. Posiadanie uprawnień ADR gwarantuje bezpieczeństwo, transparentność oraz przewozy zgodne z procedurami i bieżącym prawem dotyczącym przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Udział w szkoleniu ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – Umowie ADR. Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości aż 5000 zł.

Jakie są kursy ADR?

Kursy ADR składa się z dwóch rodzajów szkoleń:

  1. szkolenie podstawowe – stanowiące podstawowe uprawnienia, umożliwiające przewóz towarów niebezpiecznych prawie wszystkich klas w pojazdach. (w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas)
  2. Kursy ADR szkolenia specjalistyczne (3 rodzaje) – wymagane do przewozu towarów:
    a. w cysternach, w wymiarze 16 godzin lekcyjnych.
    b. towarów wybuchowych, – klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.
    c. Promieniotwórczych – klasy 7 – materiały promieniotwórcze, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.

Te rodzaje szkoleń są uzupełnieniem szkolenia podstawowego.
Czyli jeżeli zamierzasz jeździć cysterną, musisz zrobić szkolenie ADR podstawowe + Szkolenie specjalistyczne z cystern, można to wykonać w równoległym szkoleniu.

Wymagania do kursu ADR:

Aby uzyskać zaświadczenie ADR, trzeba spełnić poniższe warunki:
– ukończone 21 lat
– fotografia 3,5cm x 4,5 cm
posiadać prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem „95”

Egzamin państwowy po kursie ADR:

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu w Sali OSK ALFA i składa się z:
– egzaminu z kursu podstawowego 30 pytań
– egzaminu z kursu specjalistycznego dla cystern 18 pytań
– egzaminu z kursu specjalistycznego dla klasy 1 – 15 pytań
– egzaminu z kursu specjalistycznego dla klasy 7 – 15 pytań

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie 2/3 prawidłowych odpowiedzi, a po zdaniu egzaminu w terminie około 7 dni przesyłane jest na podany adres zaświadczenie ADR.