Kwalifikacja wstępna

Co oznacza kurs kwalifikacji wstępnej?

Kurs kwalifikacja (KW) wstępna to obowiązkowe szkolenia dla początkujących osób, które chcą jeździć zawodowo jako kierowca ciężarówki lub autobusu. Kiedyś nazywano potocznie ten kurs KOD-em 95 – kursem na przewóz rzeczy lub osób. Kurs ten został on zastąpiony przepisami Unii Europejskiej, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym w całej Unii Europejskiej musieli ukończyć specjalistyczny kurs zwiększający ich wiedzę i kompetencje. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, a udział w kursie organizowanym przez OSK ALFA pozwoli Ci zostać w nie skomplikowany sposób zostać kierowcą zawodowym ciężarówki lub autobusu, a przekazana wiedza w miłej atmosferze pozwoli bezproblemowo zdać egzamin w WORD. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydaje WORD po zdaniu egzaminu państwowego, a na jego podstawie wbijany jest kod 95 do prawo jazdy.

Dla kogo przeznaczona jest kwalifikacja wstępna?

Osoba przystępująca do kursu nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii, a nawet nie musi być w trakcie kursu prawa jazdy, choć zalecamy zapisanie się równolegle na Kurs Prawo Jazdy.
Kurs przeznaczony jest dla:

 • Kandydatów na kierowców , którzy nie posiadają jeszcze prawo jazdy kategorii C, C1 lub kategorii D, D1, oraz nie osiągnęli jeszcze odpowiedniego wieku wymaganego do realizacji szkolenia na Kursie Nauki Jazdy w Alfa. Takie osoby muszą Najpierw uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej a następnie przystąpić mogą do kursu na prawo jazdy.
 • Dla osób robiących po raz 1 kurs prawo jazdy kategorii C lub D przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E. lub przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D, D+E.

Kierowca zobowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu samochodowego , którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy , którzy uzyskali prawo jazdy :

 • D1, D1+E, D i D+E po 10.08.2008 r
 • C1, C1+E, C i C+E po 10.09.2009 r.

Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane PRZED powyższymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE dla kierowców.

Jaką kwalifikację mam wybrać dla siebie i PKZ?

Prawidłowy wybór Kwalifikacji jest ważny ze względów finansowych, ale i czasowych.
Rodzaj Kwalifikacji uwarunkowany jest głównie wiekiem i doświadczeniem.
Warunki przystąpienia do poszczególnych szkoleń to wybór jednego z dwóch bloków szkoleniowych:

 1. Blok programowy (samochodów ciężarowych) – C, C+E,C1, C1+E
 2. Blok programowy (autobusowy) – D, D+E, D1, D1+E:

a następnie wybór zakresu szkolenia:

 • kwalifikacja wstępna KW – posiadanie ukończonych 18lat – kat C i 21lat kat D (KW- 280h)
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona KWP – posiadanie ukończonych 21 lat kat C i 23 lat kat D (KWP- 140h)
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca KWU – posiadanie ukończonej innej KW (KWU- 70h)
 • kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca KWPU – posiadanie ukończonej innej KWP lub KW (KWPU- 35h)
 • szkolenie okresowe kierowców SzO- posiadanie uprawnień kat. C przed 10 września 2009 r. i/lub prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 r. lub przed/po utracie ważności dotychczasowej Kwalifikacji – kodu 95 (5lat) – również co 5 lat wykonujemy szkolenie okresowe

Aby rozpocząć szkolenie na wybranym przez siebie szkoleniu kwalifikacji należy uzyskać PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Profil uzyskujemy z Urzędu Miasta – Starosty (wg stałego meldunku (wydawane na podstawie dostarczanego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz zdjęcia)); – profil kierowcy zawodowego – wydawany jest bezpłatnie.

Numer PKZ składa się z losowo wybranych dwudziestu cyfr oraz numeru przypisanego do danego szkolenia:
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – kwalifikacja wstępna
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – kwalifikacja wstępna przyśpieszona
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 3 – kwalifikacja wstępna uzupełniająca
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4 – kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 5 – szkolenie okresowe

Jakie musze spełniać warunki, aby uzyskać kwalifikację?

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej jest posiadanie ukończonych 18lat i wybranie bloku tematycznego pojazdów ciężarowych (C, C+E,C1, C1+E.) lub autobusów (D, D+E, D1, D1+E) .
Przy wybieraniu bloku tematycznego warto zapoznać się z wymaganiami do kategorii:

 • Kategoria C – 18 lat – tu należy uzyskać kwalifikację wstępną (pełną 280h);
  21 lat – tu można uzyskać kwalifikację wstępną przyśpieszoną 140h;
 • Kategorię D – 21 lat – tu należy uzyskać kwalifikację wstępną (pełną 280h); lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną 140h – przy założeniu, że praca będzie w przewozach wyłącznie do 50km od bazy transportowej
  23 lata – tu można uzyskać kwalifikację wstępną przyśpieszoną 140h;

2. Uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ), o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Uzyskasz go z Urzędu Miasta – Starosty (wg stałego meldunku (wydawane na podstawie dostarczanego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz zdjęcia)); – profil kierowcy zawodowego – wydawany jest bezpłatnie.

3. Do kursu może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem PL, osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć. Z uzyskanym powyżej Profilem PKZ zapraszamy do Nas do biura lub zadzwoń pod nr 22 667 99 99 i zapisz się, a następnie rozpoczynasz zajęcia w trybie hybrydowym – część zajęć nauka zdalna – on-line pozostałe zajęcia stacjonarne, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym oraz na płycie poślizgowej w ODTJ. Jeśli coś nie będzie jasne, dzwoń do Nas, a dowiedz się więcej szczegółów i zaczynamy szkolenie.

Ile trwa i z ilu modułów się składa to szkolenie?

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną KWP trwa minimum 140h (minimum 21 dni) – z czego 130h – to zajęcia teoretyczne, odbywane przy pomocy specjalistycznego oprogramowania godzinowo dostosowane do możliwości czasowych, a pozostałe 10h to część praktyczna (Plac manewrowy oraz ruch drogowy), gdzie 2h odbywane są na płycie poślizgowej.

Szkolenie na kwalifikacji wstępnej KW – pełnej to zajęcia 280h (minimum 42 dni – średnio około 65dni). Czas trwania kursu w dużej mierze uzależniony jest od możliwości czasowych osoby szkolącej się. Zajęcia podobnie jak w Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej (KWP) składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Ważne! Dziennie nie można realizować więcej jak 7h części teoretycznej, a po zakończeniu KW lub KWP należy zdać test kwalifikacyjny (wyłącznie teoretyczny) w WORD.

Szkolenie praktyczne to nauka na pojazdach spełniających wszystkie warunki zgodnie z ustawą o Transporcie Drogowym, posiadające odłączne systemy ESP, ABS i ASR. Nasza doskonała kadra dydaktyczna, pomaga w osiągnięciu celu jakim będzie zdanie egzaminu za 1 razem.

Jeśli uzyskałem Kwalifikację po kurcie Kat. C lub D, to muszę jeszcze raz zrobić do kat E?

Nie, Kwalifikację robi się do bloku kategorii a nie do danej kategorii. Oznacza to, że jeśli posiadam kat. C i zdałem egzamin z Kwalifikacji Wstępnej to uzupełniając Prawo jazdy o kat. E to to moja kwalifikacja jest ważna i będzie obowiązywała także w kategorii C+E, gdyż ukończyłem ją w bloku C1, C1+E, C i C+E.

Inną sytuacją jest jeśli posiadam już Kat. C i chcę zrobić kat D wówczas muszę zrobić szkolenie, gdyż nie mam ukończonego Bloku tematycznego D1, D1+E, D i D+E lecz C1, C1+E, C i C+E. Więc w tym przypadku należy ukończyć KWPU lub KWU na tą kategorię.

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona

Co oznacza kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej?

Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona (KWP) to obowiązkowe szkolenia dla początkujących osób, które chcą jeździć zawodowo jako kierowca ciężarówki lub autobusu KOD 95 ( kurs na przewóz rzeczy i osób). Kurs ten został on zastąpiony przepisami Unii Europejskiej, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym w całej Unii Europejskiej musieli ukończyć specjalistyczny kurs zwiększający ich wiedzę i kompetencje. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, a udział w kursie organizowanym przez OSK ALFA pozwoli Ci zostać w nie skomplikowany sposób zostać kierowcą zawodowym ciężarówki lub autobusu, a przekazana wiedza w miłej atmosferze pozwoli bezproblemowo zdać egzamin w WORD. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydaje WORD po zdaniu egzaminu państwowego, a na jego podstawie wbijany jest kod 95 do prawo jazdy.

Dla kogo przeznaczona jest kwalifikacja wstępna przyśpieszona?

Kurs przeznaczony jest dla:

 • Kandydatów na kierowców , którzy nie posiadają jeszcze prawo jazdy kategorii C, C1 lub kategorii D, D1, ale chcą wykonywać przewozy tymi pojazdami. Osoby te mogą być przed szkoleniem na Kursie Nauki Jazdy w Alfa lub w trakcie, a nawet po uzyskaniu już prawo jazdy.
 • Dla osób robiących po raz 1 kurs prawo jazdy kategorii C lub D spełniając wymóg ukończonych 21 lat życia w przypadku kategorii C, C+E. lub ukończonych 23 lat w przypadku kategorii D, D+E.

Kierowca zobowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy , którzy uzyskali prawo jazdy :

 • D1, D1+E, D i D+E po 10.08.2008 r
 • C1, C1+E, C i C+E po 10.09.2009 r.

Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane PRZED powyższymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE dla kierowców.

Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej dla optymalizacji czasu i umiejętności, zaleca się realizowanie równolegle z Kursem na Prawo Jazdy.

Jaką kwalifikację mam wybrać dla siebie i PKZ?

Prawidłowy wybór Kwalifikacji jest ważny ze względów finansowych, ale i czasowych.
Rodzaj Kwalifikacji uwarunkowany jest głównie wiekiem i doświadczeniem.
Warunki przystąpienia do poszczególnych szkoleń to wybór jednego z dwóch bloków szkoleniowych:

 1. Blok programowy (samochodów ciężarowych) – C, C+E,C1, C1+E
 2. Blok programowy (autobusowy) – D, D+E, D1, D1+E:

a następnie wybór zakresu szkolenia:

 • kwalifikacja wstępna KW – posiadanie ukończonych 18lat – kat C i 21lat kat D (KW- 280h)
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona KWP – posiadanie ukończonych 21 lat kat C i 23 lat kat D (KWP- 140h)
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca KWU – posiadanie ukończonej innej KW (KWU- 70h)
 • kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca KWPU – posiadanie ukończonej innej KWP lub KW (KWPU- 35h)
 • szkolenie okresowe kierowców SzO- posiadanie uprawnień kat. C przed 10 września 2009 r. i/lub prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 r. lub przed/po utracie ważności dotychczasowej Kwalifikacji – kodu 95 (5lat) – również co 5 lat wykonujemy szkolenie okresowe

Aby rozpocząć szkolenie na wybranym przez siebie szkoleniu kwalifikacji należy uzyskać PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Profil uzyskujemy z Urzędu Miasta – Starosty (wg stałego meldunku (wydawane na podstawie dostarczanego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz zdjęcia)); – profil kierowcy zawodowego – wydawany jest bezpłatnie.

Numer PKZ składa się z losowo wybranych dwudziestu cyfr oraz numeru przypisanego do danego szkolenia:
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – kwalifikacja wstępna
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – kwalifikacja wstępna przyśpieszona
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 3 – kwalifikacja wstępna uzupełniająca
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4 – kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona
– xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 5 – szkolenie okresowe

Jakie musze spełniać warunki, aby uzyskać kwalifikację?

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej jest wybranie bloku tematycznego pojazdów ciężarowych (C, C+E,C1, C1+E.) lub autobusów (D, D+E, D1, D1+E) i posiadanie odpowiedniego wieku.
Przy wybieraniu bloku tematycznego warto zapoznać się z wymaganiami wiekowymi do kategorii:

 • Kategoria C – 21 lat
 • Kategorię D – 23 lat – lub 21lat – przy założeniu, że praca będzie w przewozach wyłącznie do 50km od bazy transportowej,

2. Uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ), o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Uzyskasz go z Urzędu Miasta – Starosty (wg stałego meldunku (wydawane na podstawie dostarczanego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz zdjęcia)); – profil kierowcy zawodowego – wydawany jest bezpłatnie.

3. Do kursu może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem PL, osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć. Z uzyskanym powyżej Profilem PKZ zapraszamy do Nas do biura lub zadzwoń pod nr 22 667 99 99 i zapisz się, a następnie rozpoczynasz zajęcia w trybie hybrydowym – część zajęć nauka zdalna – on-line pozostałe zajęcia stacjonarne, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym oraz na płycie poślizgowej w ODTJ. Jeśli coś nie będzie jasne, dzwoń do Nas, a dowiedz się więcej szczegółów i zaczynamy szkolenie.

Ile trwa i z ilu modułów się składa to szkolenie?

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną KWP trwa minimum 140h (minimum 21 dni) – z czego 130h – to zajęcia teoretyczne, odbywane przy pomocy specjalistycznego oprogramowania godzinowo dostosowane do możliwości czasowych, a pozostałe 10h to część praktyczna (Plac manewrowy oraz ruch drogowy), gdzie 2h odbywane są na płycie poślizgowej.

Ważne! Dziennie nie można realizować więcej jak 7h części teoretycznej, a po zakończeniu KWP należy zdać test kwalifikacyjny (wyłącznie teoretyczny) w WORD.

Szkolenie praktyczne to nauka na pojazdach spełniających wszystkie warunki zgodnie z ustawą o Transporcie Drogowym, posiadające odłączne systemy ESP, ABS i ASR. Nasza doskonała kadra dydaktyczna, pomaga w osiągnięciu celu jakim będzie zdanie egzaminu za 1 razem.

Jeśli uzyskałem Kwalifikację po kurcie Kat. C lub D, to muszę jeszcze raz zrobić do kat E?

Nie, Kwalifikację robi się do bloku kategorii a nie do danej kategorii. Oznacza to, że jeśli posiadam kat. C i zdałem egzamin z Kwalifikacji Wstępnej to uzupełniając Prawo jazdy o kat. E to to moja kwalifikacja jest ważna i będzie obowiązywała także w kategorii C+E, gdyż ukończyłem ją w bloku C1, C1+E, C i C+E.

Inną sytuacją jest jeśli posiadam już Kat. C i chcę zrobić kat D wówczas muszę zrobić szkolenie, gdyż nie mam ukończonego Bloku tematycznego D1, D1+E, D i D+E lecz C1, C1+E, C i C+E. Więc w tym przypadku należy ukończyć KWPU lub KWU na tą kategorię.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kurs ten jest realizowany dla osób, które już posiadają „Kod 95” wbity do innej kategorii prawo jazdy i teraz realizuje szkolenie na inną kategorię (np.: posiada kat C i aktualnie przyszedł na kurs kat. D) . Przy założeniu, że osoba posiada już uzyskaną wcześniej Kwalifikację Wstępną zakończoną wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego, a też poszerzając uprawnienia – odbywa skrócony kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej KWU, lecz ze względu na wiek nie może skorzystać z KWPU.

Czas trwania tego kursu to 70h (min 12 dni)

Zajęcia składają się z 65h – zajęcia teoretyczne, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, oraz 5h zajęć praktycznych odbywających się na placu manewrowym i ruchu drogowym.

Kurs kończy się uproszczonym testem kwalifikacyjnym (teoretycznym) w WORD.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona

Kurs ten jest realizowany dla osób, które już posiadają „Kod 95” wbity do innej kategorii prawo jazdy i teraz realizuje szkolenie na inną kategorię (np.: posiada kat C i aktualnie przyszedł na kurs kat. D) . Przy założeniu, że osoba posiada już uzyskaną wcześniej Kwalifikację Wstępną zakończoną wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego, a też poszerzając uprawnienia – odbywa skrócony kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej KWPU

Czas trwania tego kursu to 35h (min 5 dni)

Zajęcia składają się z 32,5h – zajęcia teoretyczne, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, oraz 2,5h zajęć praktycznych odbywających się na placu manewrowym i ruchu drogowym.

Kurs kończy się uproszczonym testem kwalifikacyjnym (teoretycznym) w WORD.

Jak wygląda egzamin państwowy?

Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym egzamin może zostać ustalony dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w WORD. Na egzaminie z KW lub KWP jest test składający się z części podstawowej (20 pytań) oraz części specjalistycznej (10 pytań). Testy z KWPU lub KWU składają się wyłącznie z części specjalistycznej kat. C lub kat. D – (10 pytań).
W teście podstawowym nie można popełnić więcej jak 4 błędy, a maksimum 5 błędów w części specjalistycznej. Egzamin to koszt 50zł płatne w kasie WORD.