Kursy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument mający na celu potwierdzić nie tylko kwalifikacje, ale i wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Chcąc prowadzić własny biznes należy w zakresie prowadzonej działalności posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem, którego posiadanie to jeden z warunków, pozwalających na uzyskanie licencji.

Szkolenie prowadzone jest pod kątem pytań egzaminacyjnych i zadań problemowych, które są najczęstszą przyczyną negatywnych wyników egzaminu. Chciałbyś rozwijać się, zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić swoją pracę a w konsekwencji więcej zarabiać? Zrób Certyfikat Kompetencji Zawodowych i pracuj u Siebie i zarabiaj więcej dzięki kursowi zrealizowanemu w Szkole ALFA – Zapraszamy na Kurs certyfikat kompetencji zawodowych w Warszawie.

Kto musi mieć Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Obowiązek posiadania certyfikatu spoczywa na przewoźniku, czyli osobie zarządzającej firmą, a nie na kierowcy. Częstym błędem jest wskazywanie, że certyfikat ten powinien posiadać każdy kierowca zajmujący się przewozem rzeczy bądź osób, co nie jest to prawdą.

Certyfikat ten jednak powinni posiadać pracownicy, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków podejmują decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa transportowego, tj. osoby zawierające umowy dot. organizacji przewozów czy też zakupu środków trwałych, ale też osoby uczestniczące w podejmowaniu decyzji w zakresie zatrudniania i zwalniania kierowców lub innych pracowników.

Certyfikatu nie muszą posiadać przedsiębiorcy – przewoźnicy zajmujący się transportem drogowym, którzy:

 • przewożą nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w przypadku niezarobkowego przewozu,
 • posiadają pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy,
 • świadczą usługi transportu sanitarnego oraz w zakresie ratownictwa medycznego.

Z czego się składa Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Prowadzimy szkolenia on-line metodą e-learningową, Kurs obejmuje materiały on-line oraz wykłady i omówienie zadań, czas dostępu 30 dni do platformy.
Na zajęcia omówione zostaną aspekty z:

 1. prawo cywilne i prawo handlowe
 2.  prawo pracy i zagadnienia socjalne
 3.  prawo finansowe
 4. organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 5. rachunkowość i sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa
 6. informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego transportu drogowego rzeczy
 7. informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych przygotowany został przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie z zakresu zarządzania firmą transportową, pracownika ITS, Księgowych, Specjalisty ds. ubezpieczeń oraz Prawnika, z wieloletnim stażem w firmie transportowej.

Jak wygląda egzamin Państwowy w ITS w Warszawie?
Ile ważny jest certyfikat – CKZ?

Certyfikat wydawany jest na czas nieokreślony. Oznacza to, że jest dokumentem bezterminowym i nie trzeba go w żaden sposób odnawiać. Certyfikat jest wydany na stałe, ale jest możliwość jego utraty poprzez odebraniu dokumentu na skutek przestępstw lub wykroczeń.

Jak wygląda egzamin Państwowy w ITS w Warszawie?

Jak już wspomniano, egzamin obejmuje dwie części pisemne:
część pierwsza, teoretyczna obejmuje 64 pytania testowe wielokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt,
część druga problemowa obejmuje zadanie składające się z dwóch zagadnień – praktycznych przykładów do rozwiązania. Warto wiedzieć, że jedno zagadnienie zawsze dotyczy znajomości czasu pracy kierowców. W zależności od udzielonej odpowiedzi można uzyskać od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma swoją wagę równą 4 – za tą część egzaminu można również uzyskać maksymalnie 64 punkty.

Każda część egzaminu trwa dwie godziny. Aby ukończyć test i zadanie egzaminacyjne z wynikiem pozytywnym, z każdej części należy uzyskać, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów. Natomiast, aby ukończyć egzamin z wynikiem pozytywnym konieczne jest uzyskanie, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów, z dwóch części egzaminu. Jeśli ukończą Państwo egzamin z wynikiem pozytywnym, to certyfikat, od ITS otrzymają Państwo drogą pocztową, w terminie 28 dni od daty egzaminu.

Jaki jest koszt egzaminu?

Chcąc przystąpić do egzaminu w ITS należy uiścić opłatę:

 • 500 zł za egzamin,
 • 300 zł za wydanie certyfikatu
  na wskazany rachunek bankowy.

Certyfikat wydawany jest na czas nieokreślony. Oznacza to, że nie trzeba odnawiać zdobytych uprawnień lub ponosić w przyszłości dodatkowych kosztów.