Szkolenia ADR

ADR-przewóz-drogowy-towarów-niebezpiecznych

 

Kursy ADR !

 

ADR Podstawowy - 6 luty 2023r. 

ADR Cysterny - 9 luty 2023r. 

 

Śpiesz się zostały ostatnie miejsca !!!

 

KOSZTY:

ADR podstawowy - 650 zł

ADR Cysterny - 550 zł

 
 

Prosimy o rezerwację terminów

 
OSTATNIE MIEJSCA NIE CZEKAJ !!!
 

Pobierz zamówienie szkolenia na ADRy

Super zdawalność na kursach ADR'ów-

15 maj - 100%; 11 czerwca 100% - za pierwszym razem :) lipiec/ sierpień - 100%

Gwarancja zdawalności - dla wszystkich osób zgłoszonych do CSK ALFA - gwarantujemy zdanie egzaminu na ADR za 1 razem*

(przyjdź sprawdź nasze szkolenia z materiałów niebezpiecznych i cystern - a napewno będziesz zadowolony)

Wiedza uzyskana na kursie ADR umożliwia profesjonalne i bezpieczne wykonywanie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi. W ramach kursu uczestnicy poznają zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady postępowania kierowcy w czasie: załadunku, wycieku, pożaru, przejazdu przez tunele, przeznaczenia i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów i cystern, oraz zasady ochrony przed działaniami osób trzecich (terroryzm), co pozwala na zracjonalizowanie działań zmierzającychdo osiągnięcia w firmie wymaganego stanu bezpieczeństwa, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów. Uczestnicy szkolenia otrzymują najnowsze wydanie poradnika “Towary niebezpieczne - transport w praktyce” oraz otrzymują materiały szkoleniowe umożliwiające sprawne poruszanie się w złożonej strukturze regulacji prawnych.
Zajęcia prowadzone są przez Specjalistów z branży ADR wykożystujących prezentacje komputerowe i filmy, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia.

ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych to kurs specjalistyczny, który powinien posiadć każdy kto zamierza wykonywać przewozy drogowe.

Cel szkolenia:

Kurs ma na celu podniesienie kwalifikacji kierowcy oraz daje możliwość kierowcy na atrakcyjniejsze warunki pracy oraz na "bycie atrakcyjniejszym pracownikiem dla pracodawcy - bo bardziej uniwersalny pracownik".

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpiecznyczne przewożone w opakowaniach i luzem).

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat, przed upływem tego okresu, należy wykonać doszkolenie.

Udział w szkoleniu jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa- Umowie ADR.

Pamiętaj, że brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorce w wysokości 5000zł.

Uczestnicy szkolenia:
W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadajace prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz mieć ukończone 21 lat.

Szkolenie jest skierowane do pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. Pozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie certyfikatu, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym oraz wydaniem międzynarodowego zaświadczenia ADR honorowanego również w całej Europie.

Szkolenie może skałdać się z 2 kursów ( szkolenia podstawowego i szkolenia dodatkowego - cysterny)

Zakończenie szkolenia ADR wiąże się z egzaminem Państwowym, na którym uzyskujemy 100% zdawalności.

Chcesz nauczyć się i zdać egzamin? Nie zwlekaj przyjdź na szkolenie ADR do ALFY w Ursusie lub Piasecznie.

* obejmuje wszystkie osoby które chcą zdać, chodziły na wykłady - zdawalność na ADR 100%

Pobierz zamówienie szkolenia

Kurs ADR - cena

CSK ALFA 2022

Szkoła ALFA, Prawko Warszawa, ADR Warszawa, ADRy Pruszków, ADR Piaseczno