Kursy prawo jazdy - E-learning

Miło nam poinformować Państwa, że jesteśmy pierwszą firmą która w Warszawie wdrożyła i stosuje w nauczaniu również w systemie e-learningowym.

Co to jest e–learning?  To nauczanie lub szkolenie przy użyciu technologii informatycznej. Oznacza wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (m-learning) i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowe jlub e-nauka.

W CSK ALFA stosujemy e-learning jako naukę dodatkowego nabywania wiedzy, lub na niektórych szkoleniach będzie to szkolenie podstawowe - nauczania na kursach podstawowowego nauczania - taką formę nauki dopuścił Ustawodawca przy szkoleniu okresowym. E-learning na kursach prawo jazdy jest coraz częściej stosowany, ma wiele zalet i co raz lepiej jest akceptowalny i wykonany.

E-learning umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Ostatnie lata pokazują, że wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie online.

Jak to działa?
Cały materiał został podzielony na segmenty składające się z poszczególnych jednostek lekcyjnych. Naukę prowadzimy w sposób liniowy, po zaliczeniu konkretnej partii materiału kursant automatycznie przechodzi do następnej treści. Szkolenie odbywa się tokiem indywidualnym. Każdą parię materiału kończą testy, które umożliwiają ocenę zdobytej wiedzy. Warto dodać, że osoba szkolona może wrócić do przejrzanych już materiałów, aby je powtórzyć.

Zalety e-learningu

  • Oszczędność czasu.

Osoby szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków

  • Oszczędność pieniędzy.

Eliminacja kosztów związanych z dojazdami i sprzątaniem pomieszczeń wykładowych. Niektórzy kwestionują, że oszczędność jest tylko po stronie odbiorcy, bo sprzątanie nie stanowi dużych kosztów, a sale utrzymywać i tak trzeba, a dodatkowo trzeba zainstalować i opłacać odpowiednie programy i konfigurować nowy sprzęt do wykładów on -line.

  • Brak dezorganizacji pracy.

Tradycyjne, stacjonarne grupowe szkolenie utrudniał i dezorganizował pracę w szczególności jeśli szkolenie miało się rozpocząć w dalszej odległości, często nie do końca przewidywalny czas dojazdu, problemy z parkowaniem, powodowały, że osoba spóźniała się na szkolenie. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - osoby szkolone mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz i w tym samym czasie.

  • Monitoring wyników nauczania.

Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy.

  • Dowolna liczba osób szkolonych.

Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet

  • Stałe doskonalenie programu szkoleniowego.

Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń

  • Nowoczesny sposób nauczania.

Nieograniczony dostęp do wiedzy. Osoby szkolone, kursanci zawsze w dogodnym dla siebie czasie mogą powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkoleń Centrum Szkolenia Kierowców ALFA w Warszawie ale takrze Piasecznie i Pruszkowie.