Dla kogo przeznaczony jest kurs kategorii AM?

Nauka jazdy: kategoria AM

_

Prawo jazdy kategorii AM (dawniej karta motorowerowa) to idealne rozwiązanie dla młodych osób, które pragną rozpocząć swoją przygodę z „dwoma kołami” na prawo jazdy w Warszawie czy okolicach.

Dokument na Prawo jazdy kat. AM (motorower) będzie uprawniał do kierowania motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50 cm3 lub silniku elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) oraz quadem, który określono jako czterokołowiec lekki (maksymalna masa 350 kg, a prędkość 45 km/h)) – pojazdy określone homologacją L6e.

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. AM jest:
– ukończenie wymaganego minimalnego wieku: 13 lat i 9 miesięcy
– uzyskanie profilu PKK z Urzędu Miasta – Starosty (wg stałego meldunku (wydawane na podstawie dostarczanego badania lekarskiego i zdjęcia)); – profil wydawany jest bezpłatnie

Po zakończeniu kursu prawa jazdy kat. AM i zdaniu egzaminu Państwowego w WORD osoba, która ukończyła 14 lat może poruszać się już swoim motorowerem, skuterem lub lekkim quadem. Daje to szansę zapoznać się ze specyfiką prowadzenia takich pojazdów. Takie uprawnienia daje nam także każda inna zdobyta kategoria z zakresu kategorii A.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Uwaga – obowiązek taki dotyczy tylko osób, które nie ukończyły 18 lat.

Czym różnią się kategorie A, A2, A1 i AM?

Główną różnicą przy rozróżnianiu kategorii motocyklowych to 3 aspekty: Wiek, Masa, Pojemność.

Kategoria A  – prawo jazdy może być zrealizowana od 24lat i uprawnia do jazdy nawet największymi motocyklami. Wyjątek względem wieku – to posiadanie prawo jazdy kat. A2 – przez minimum 2 lata.

Kategoria A2 – prawo jazdy może być zrealizowana od 18 lat i uprawnia do jazdy z mniejszą masą i mocą pojazdu niż w przypadku Pełnej kategorii A, ale w tej kategorii uprawnień, znajduje się mnóstwo bardzo ładnych i funkcjonalnych motocykli, ograniczenia nie są zbyt duże – Posiadając uprawnienia kat A2 można kierować motocyklami o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,6 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW. Zapraszamy do zdobycia uprawnień na prawo jazdy przy Alejach Jerozolimskich posiadamy duży plac manewrowy.

Prawo jazdy to wybierają też osoby, które swoje umiejętności oceniają na zbyt niskie by kierować pojazdami o większej mocy.

Kategoria A1 – prawo jazdy może być zrealizowana od 16 lat i dlatego jest bardzo często wybierane przez młodzież, która w tej kategorii rozpocznie przygodę z motocyklem i w sposób dużo bardziej bezpieczny rozwinie swoją technikę jazdy oraz wyrobi odpowiednie nawyki na pojazdach o nie za dużej pojemności.

Prawo jazdy kat. A1 umożliwia jazdę motocyklem do 125 cm3. Ta kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW (15 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW. Zapraszamy do Nas na szkolenia, gdzie zdobędziesz uprawnienia na motocykl w Warszawie.

Kategoria AM – prawo jazdy kategorii AM (dawniej karta motorowerowa). Prawo jazdy AM na motorower lub homologację L6e można rozpocząć już od 14 lat.

Kategoria AM uprawnia także do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej.

Informacja dla grup zorganizowanych na karty motorowerowe
Grupy zorganizowane przez Dyrektorów bądź nauczycieli Gimnazjów mają zapewnione przez naszą firmę dwie godziny zajęć lekcyjnych z podstawowych zasad przepisów ruch drogowego lub cały cykl bezpłatny 30h szkolenia teoretycznego. Instruktor wykładowca może przyjechać do Państwa szkoły i w godzinach wyznaczonych przez Państwa prowadzić zajęcia teoretyczne. Dodatkowo każdy z uczestników kursu otrzymuje książkę – Zajęcia praktyczne obejmują 10 godzin zegarowych, warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych jest zaliczenie egzaminu teoretycznego z przepisów ruchu drogowego.
Koszt szkolenia: 1100 zł

Uwaga Informacja dla grup zorganizowanych na karty rowerowe!
Część teoretyczną kandydat powinien odbyć w ramach przedmiotu wychowanie komunikacyjne w szkole, do której uczęszcza.

Informacja dla klientów indywidualnych
Poniższe zestawienie pomoże Państwu sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę rozpoczęcia i odbycia szkolenia:
• Prosimy pobrać i wypełnić formularz – POBIERZ
• Uzyskać wpis – opinię nauczyciela wychowawcy
• Uzyskać wpis – zgodę rodziców lub opiekunów
• Zgłosić się do biura naszej firmy z legitymacją szkolną (przy zapisie niezbędna wizyta jednego z rodziców/opiekunów)
• Wnieść opłatę za kurs
• Zdać egzamin teoretyczny w obecności osoby uprawnionej naszej firmy – egzaminatora lub instruktoraa
• Odbyć zajęcia praktyczne
• Odebrać wypełniony formularz potwierdzający nabyte umiejętności na kursie
• Zgłosić się do dyrektora szkoły celem wypisania karty rowerowej

Dla Państwa wygody arkusz zaliczeń prosimy pobrać ze strony POBIERZ , wypełniamy go, a następnie z wypełnionym arkuszem przez Dyrekcję i Nauczyciela gimnazjum zapraszamy do jednego z naszych biur. Po dokonaniu wpłaty i zaliczeniu egzaminu z teorii kandydat na kartę rowerową może rozpocząć jazdy.

Część teoretyczną kandydat powinien odbyć w ramach przedmiotu wychowanie komunikacyjne w szkole, do której uczęszcza. Wiedzę tę należy rozszerzyć o materiał zawarty w książce, którą otrzyma kursant w cenie szkolenia.

Egzamin przeprowadzamy tylko na podstawie testów wcześniej udostępnionych. Po zdaniu egzaminu osoba szkolona otrzymuje dokumenty na podstawie których, dyrektor macierzystej szkoły wystawia kartę rowerową.

Zapraszamy na kurs do CSK ALFA