PORADNIKI i Aktualności (więcej aktualności na naszym Facebook ALFA):

Styczeń 2023r.

1 stycznia 2023 roku w życie mają wejść znowelizowane przepisy dotyczące ruchu do drogowego oraz przeglądów technicznych pojazdów. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć wykonywania kontroli technicznej pojazdu, nowego systemu egzaminowania diagnostów, a także maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi

Wrzesień 2022

7 września 2022 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców, którzy drastycznie przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

 

Marzec 2022

Mimo trudnej sytuacji na Ukrainie Trwają prace w Sejmie nad "Przepadkiem mienia"  ...

 

Przepadek mienia, prawdopodobnie będzie głównie w przypadku przestępstwa drogowego popełnionego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 

 

Zmiana m.in. Art. 44b. § 1. „W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym…jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności lub współwłasności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych 

 

Art. 44c. § 1. Za wartość pojazdu mechanicznego dla celu orzeczenia przepadku jego równowartości przyjmuje się szacunkową, średnią wartość rynkową pojazdu.

 

Przepadek pojazdu mechanicznego lub przepadek jego równowartości nie jest karą i nie musi być dostosowany do dochodów

 

 Celem wprowadzenia takich środków reakcji prawnokarnej jest utrudnienie sprawcy popełnienia przestępstwa w przyszłości przez pozbawienie go pojazdu mechanicznego, a w przypadku przepadku równowartości przez pozbawienie go środków pieniężnych, które może przeznaczyć na zakup pojazdu.

 

 

 

Zbiórka na rzecz UKRAINY -  Niedziela 27.02.2022r godz. 13.00

Darmowy Transport z siedziby Firmy CSK ALFA na granicę z Ukrainą – Hrebenne i powrót Hrebenne - Warszawa

Kochani, już jutro o godz. 14 wyjeżdżamy 8-osobowym bus-em z przyczepą na granicę ukraińską (dworzec PKP Przemyśl) i przewieziemy zebrane rzeczy dla uchodźców. Zbiórka będzie organizowana przed firmą ALFA Centrum Szkolenia Kierowców ul. Rakuszanki 5 od godz. 13 do 14 zbiórka odzieży dla dorosłych i dzieci, produktów niezbędnych do życia w kilku najbliższych dniach po przekroczeniu granicy. Preferowane rzeczy dla dzieci w tym ciepłych czystych ubrań, pampersów, koców i innych.

Jeśli ktoś ma na granicy osoby do przetransportowania do Warszawy, to w godzinach wieczornych będziemy wracać i możemy zabrać 8 osób. Tel do kontaktu 501 141 113

Wielki sukces! Udało się bez problemu dostarczyć dary na granicę i udało się przywieść i zakwaterować 8 osób 3 matki z 5 dzieci- Bardzo dziękujemy za pomoc...więcej na Facebooku.

 

 
Szykuje się dużo zmian
Od grudnia 2021 zaczną obowiązywać zmiany dotyczące taryfikatora mandatów, punktów karnych, odpowiedzialności kierowców. Kierowcy będą mogli za jedno zdarzenie otrzymać nawet 15 pkt karnych oraz 1500zł mandatu. Zmian ma być więcej warto obserwować końcówkę roku, gdyż zmiany mogą być dotkliwe dla niektórych kierowców.
Punkty karne wejdą z opóźnieniem, prawdopodobnie w połowie 2022r.
 
6 września 2021
Od 6 września obowiązują zmiany w systemie egzaminowania, jest łatwiej, najwięcej zyskały zmiany w kategoriach B+E, C, C+E i D, ale także kategoria B otrzymała zmianę dotyczącą czasu trwania egzaminu Państwowego - egzamin praktyczny będzie krótszy.
 
1 czerwca 2021
Ale dziś też weszły zmiany przepisach w Prawo o Ruchu Drogowym...
Sobota, 29 maja (11:30)
Główny cel - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Ponadto została ujednolica dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym - przez całą dobę 50km/h. Kierowcy mają też mieć obowiązek zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych minimum połowę aktualnej prędkości jaką jedziemy wyrażoną w metrach( jadąc 140km/h minimalny odstęp to 70km/h).
Co do Pieszych, to wg nowych przepisów pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju (dotychczas miał pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, teraz również wchodząc na nie).
Tu ważne, nadal pieszy nie może wtargnąć na przejście (pozostaje obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych.)
Pieszy ma zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. (Możliwy mandat 500zł).
Natomiast kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek:
- zachować szczególną ostrożność,
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

 

.08.2020  Wszedł pakiet Mobilności - już obowiązuje szereg ułatwień dla kierowców już od 5.12.2020 można będzie jeździć bez prawo jazdy.

 

gru 22, 2015

Ustawa o kierujących dopiero w przyszłym roku - od stycznia 2013r....

Zgodnie z Dz.U. z 2012r. Nr 19 poz. 113 - o zmianie m.in Ustawy o kierujących i Prawo o ruchu drogowym, wiemy już, że wejście w życie Ustawy o kierujących pojazdami został przesunięty na 19 stycznia 2013r., i to z tą datą wejdą główne zmiany do "życia codziennego" w tym dość duże zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania.