Każdy egzamin przeprowadzany jest zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzenia egzaminów opisanych w rozporządzeniu z Ustawy z 2019 r poz. 1206

Przed każdym egzaminem egzaminator kwalifikuje osobę na egzamin sprawdzając jej dokument tożsamości i czy nie posiada wpisu kodu ograniczającego egzamin np.:0106 (okulary, szkła kontaktowe), dodatkowo Egzaminator przedstawia się i upewnia się, że osoba rozumie zasady przebiegu egzaminu.

Egzamin w zależności od kategorii składa się z części teoretycznej (jeśli jest wymagana) po jej zaliczeniu możemy podejść do części praktycznej.

Egzamin praktyczny po weryfikacji osoby zdającej można podzielić na trzy etapy:
1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
2. Wykonanie zadań na placu manewrowym. (obowiązkowych i losowanych – jeśli występują)
3. Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
Po zakończeniu egzaminu Egzaminator omawia egzamin – niezależnie od jego wyniku.

Etap 1.
System losuje po jednym elemencie z grupy (a-e) i jeden element z grupy (f-m) – osoba ma 5 min na wykonanie tego zadania:
a. poziom oleju w silniku,
b. poziom płynu chłodzącego,
c. poziom płynu hamulcowego,
d. obecność płynu w spryskiwaczach,
e. działanie sygnału dźwiękowego,
oraz 1 światło z:
f. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g. działanie świateł mijania,
h. działanie świateł drogowych,
i. działanie świateł hamowania „STOP”,
j. działanie świateł cofania,
k. działanie świateł kierunkowskazów,
l. działanie świateł awaryjnych,
m. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeśli występuje.
dodatkowo dla kategorii B(96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, oraz sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
W tym zadaniu znajduje się również przygotowanie „się” do jazdy – czyli ustawienie i dostosowanie pojazdu do swojej postury, tak aby mogła bezpiecznie prowadzić pojazd:
(Ustawiamy m.in. fotel (wysokość, odległość, nachylenie – zaleca się ustawienie kierownicy), zagłówek, lusterka, zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnieniu się o możliwości odjazdu i czy drzwi pojazdu są zamknięte.)

Etap 3.
Podczas tej części egzaminu, egzaminator wydaje polecenia względem zmiany kierunku jazdy i sposobu przejazdu przez dane skrzyżowania lub elementy infrastruktury i zwraca szczególną uwagę na: sposób wykonywania manewrów na drodze, zachowania wobec innych uczestników ruchu drogowego, Ocenia podejmowane decyzje i umiejętność jazdy podczas potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, a także skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia. Ocenia się również ecodriving i sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.
Jeśli popełniony został błąd, egzaminator powinien Cię o tym poinformować i należałoby więcej tego typu błędu nie realizować, bo dwu-krotnie wykonane zadanie błędnie oznaczałoby wynik negatywny egzaminu części praktycznej.
W Tab.1 wymienionego wcześniej rozporządzenia są też wskazane błędy, których niebezpieczeństwo może spowodować dla Ciebie lub innych zagrożenie, a takie zachowanie jest od razu traktowane jako przerwanie egzaminu i ustalenie jego wyniku na negatywny.

Zdawanie egzaminu nie jest zbyt trudne, ale należy pamiętać o zasadach wyniesionych z kursu, wskazówkach instruktorów oraz starać się przećwiczyć egzamin m.in. w formie egzaminu wewnętrznego by zminimalizować stres egzaminacyjny.
Sukcesów na egzaminie Państwowym w WORD życzy egzaminator Mariusz Papuga