Szkolenia Okresowe Kierowców

Dla kogo przeznaczone jest Szkolenie Okresowe?

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat), dedykowane dla kierowców, którzy kontynuują przygodę w transporcie drogowym przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem, a po odbyciu 5 dniowego szkolenia uzyskujemy wpis „kod 95″lub kontynuację tego wpisu, pozwalającego na zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Szkolenie to realizowane jest dla 2 grup osób:

  1. Kierowca legitymujący się już prawem jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E wydanym przed 10.09.2009 roku lub kat. D1, D1+E, D i D+E wydanym przed 10.09.2008 roku, chcący rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego w powyższych kategoriach.
  2. Kierowca legitymujący się już prawem jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E wydanym PO 10.09.2009 roku lub kat. D1, D1+E, D i D+E wydanym PO 10.09.2008 roku, który uzyskał już świadectwo kwalifikacji zawodowej i posiada Kod 95 – lecz utracił ważność (minęło 5 lat) . Wówczas taki kurs przedłuży ważność – KOD’u 95.

Kurs realizowany jest w blokach tematycznych D1, D1+E, D i D+E lub C1, C1+E, C i C+E.

Jakie musze spełniać warunki, aby uzyskać Szkolenie Okresowe?

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

  1. posiadająca Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ), który uzyskasz z Urzędu Miasta – Starosty (wg stałego meldunku (wydawane na podstawie dostarczanego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz zdjęcia)); – profil kierowcy zawodowego – wydawany jest bezpłatnie. Osoba zapoznała się z programem szkolenia okresowego.
  2. Która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    a) co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
    b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w formie kursu okresowego lub cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program szkolenia okresowego przy czym musi wybrać jeden z bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
Szkolenie okresowe kierowców to zajęcia cykliczne i należy je powtarzać regularnie przed upływem 5 lat – podtrzymując ważność kwalifikacji w zakresie bloku w którym wykonuje przewóz drogowy.

Jest możliwość realizacji tego szkolenia w CSK ALFA w Dowolnym Tempie – Nowość! – To Ty wybierasz czas i termin realizacji większości modułów szkolenia.

Czy muszę robić szkolenie Drugi raz jeśli posiadam kat. C i Kat. D?

Nie, kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Szkolenie to realizujemy w zakresie jednego – dowolnego bloku tematycznego, który chcemy wybrać, najlepiej w tym którym aktualnie wykonujemy transport drogowy, natomiast drugi brakujący blok tematycznego Wydział Komunikacji z urzędu wpisze Kod 95 dla wszystkich kategorii( C i D – za darmo )

Kierowcy nie muszą już wozić zaświadczeń, Świadectw Kwalifikacji czy oświadczeń o zatrudnieniu – wpis KOD 95 w prawo jazdy potwierdza ważność badań i szkoleń.
ALFA Centrum Szkolenia Kierowców w Warszawie, Piasecznie i Pruszkowie zaprasza na szkolenia.